தமிழ் உருளைக்கிழங்கு யின் அர்த்தம்

உருளைக்கிழங்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பழுப்பு நிற மெல்லிய தோலைக் கொண்ட, உருண்டை வடிவக் கிழங்கு.