தமிழ் உலுவா யின் அர்த்தம்

உலுவா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வெந்தயம்.