தமிழ் உலை வை யின் அர்த்தம்

உலை வை

வினைச்சொல்வைக்க, வைத்து

 • 1

  (சோறு சமைப்பதற்காக) நீருடன் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்தல்.

  ‘இப்போதுதான் உலை வைத்திருக்கிறேன். இனிமேல்தான் அரிசி அரித்துப் போட வேண்டும்’

 • 2

  பேச்சு வழக்கு கேடு வரும்படி செய்தல்; ஆபத்து உண்டாக்குதல்.

  ‘மேலதிகாரியிடம் என்னைப் பற்றித் தவறாகச் சொல்லி வேலைக்கு உலை வைத்துவிட்டான்’
  ‘முன்னெச்சரிக்கையாகச் செயல்படாததே அவனது உயிருக்கு உலை வைத்துவிட்டது’