தமிழ் உள்துறை யின் அர்த்தம்

உள்துறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு நாட்டின் அல்லது ஒரு மாநிலத்தின் சட்டம், ஒழுங்கு முதலியவற்றுக்குப் பொறுப்பாக இருக்கும் அரசுத் துறை.