தமிழ் உள்பாவாடை யின் அர்த்தம்

உள்பாவாடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பெண்கள் உள்ளாடையாக அணியும் பாவாடை.