தமிழ் உள்ளி யின் அர்த்தம்

உள்ளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெள்ளைப்பூண்டு.

  • 2

    வட்டார வழக்கு சிறு வெங்காயம்; ஈருள்ளி.