தமிழ் உளவு பார் யின் அர்த்தம்

உளவு பார்

வினைச்சொல்

  • 1

    உளவு வேலையில் ஈடுபடுதல்; வேவு பார்த்தல்.