தமிழ் உவமேயம் யின் அர்த்தம்

உவமேயம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒப்பிடப்படும் பொருள்.

    ‘‘மீன் போன்ற கண்’ என்பதில் ‘கண்’ உவமேயம்’