தமிழ் ஊசாட்டம் யின் அர்த்தம்

ஊசாட்டம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (மனிதர்களின்) நடமாட்டம்.

    ‘ஊரில் ஒரு ஊசாட்டத்தையும் காணவில்லையே?’