தமிழ் ஊமையடி யின் அர்த்தம்

ஊமையடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஊமைக் காயம்.