தமிழ் ஊர்க்குருவி யின் அர்த்தம்

ஊர்க்குருவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிட்டுக்குருவி.

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஊர்சுற்றுபவன்.

    ‘அவன் ஒரு ஊர்க்குருவி’