தமிழ் ஊராட்சி யின் அர்த்தம்

ஊராட்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கிராமத்துக்கான உள்ளாட்சி அமைப்பு.