தமிழ் ஊழ் யின் அர்த்தம்

ஊழ்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு விதி.

    ‘ஊழின் வலிமையைப் பற்றி வள்ளுவர் கூறுகிறார்’