தமிழ் எண்ணுப்பெயர் யின் அர்த்தம்

எண்ணுப்பெயர்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    எண்களைக் குறிக்கும் பெயர்ச்சொல்.

    ‘‘முப்பது’ என்பது ஒரு எண்ணுப்பெயர்’