தமிழ் எதிர்ப்பாட்டு யின் அர்த்தம்

எதிர்ப்பாட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சொல்லப்படும் ஒவ்வொன்றுக்கும் வேண்டுமென்றே தெரிவிக்கும் மறுப்பு.

    ‘பாலியல் கல்வி தேவையில்லை என்ற எதிர்ப்பாட்டு கேட்கிறது’