தமிழ் எயிறு யின் அர்த்தம்

எயிறு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு ஈறு.