தமிழ் எலிப்பத்தாயம் யின் அர்த்தம்

எலிப்பத்தாயம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு எலிப்பொறி.