தமிழ் எழுபது யின் அர்த்தம்

எழுபது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பத்தின் ஏழு மடங்கைக் குறிக்கும் எண்.