தமிழ் ஏறுகொடி யின் அர்த்தம்

ஏறுகொடி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (கொடி படர்வதற்கான) கொழுகொம்பு.