தமிழ் ஏழு யின் அர்த்தம்

ஏழு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆறு என்ற எண்ணுக்கு அடுத்த எண்.