தமிழ் ஏவாள் யின் அர்த்தம்

ஏவாள்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    கடவுள் ஆதாமிடமிருந்து படைத்ததாக விவிலியத்தில் கூறப்படும் முதல் பெண்.