தமிழ் ஐந்து யின் அர்த்தம்

ஐந்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நான்கு என்ற எண்ணுக்கு அடுத்த எண்.