தமிழ் ஐவேசு யின் அர்த்தம்

ஐவேசு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சொத்து.

    ‘அவனுக்கென்ன ஐவேசுக்குக் குறைச்சலா?’