தமிழ் ஒத்திவைப்பு யின் அர்த்தம்

ஒத்திவைப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தள்ளிவைப்பு.

    ‘வழக்கு ஒத்திவைப்பு’
    ‘அவை ஒத்திவைப்பு’