தமிழ் ஒன்றன்பால் யின் அர்த்தம்

ஒன்றன்பால்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    அஃறிணை ஒருமையைக் குறிக்கும் சொல்.