தமிழ் ஒப்பாய்வு யின் அர்த்தம்

ஒப்பாய்வு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குறிப்பிட்ட அம்சத்தை வெளிப்படுத்தும் வெவ்வேறு படைப்புகளுக்கு இடையிலான ஏதாவது ஒரு பொது அம்சத்தை ஒப்பிட்டுச் செய்யும் ஆராய்ச்சி.