தமிழ் ஒருதலைக் காதல் யின் அர்த்தம்

ஒருதலைக் காதல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒருவர் மட்டும் மற்றொருவரை விரும்பும் காதல்.