தமிழ் ஒற்றைத் தலைவலி யின் அர்த்தம்

ஒற்றைத் தலைவலி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் ஏற்படுகிற தலைவலி.