தமிழ் ஒலிப்பதிவு யின் அர்த்தம்

ஒலிப்பதிவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கருவிகள்மூலம்) ஒலியைப் பதிவுசெய்யும் பணி.