ஒலிபரப்பு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : ஒலிபரப்பு1ஒலிபரப்பு2

ஒலிபரப்பு1

வினைச்சொல்

 • 1

  (வானொலி நிலையம் நிகழ்ச்சிகளை) மின்காந்த அலையாக அனுப்புதல்.

  ‘கால்பந்தாட்டத்தைப் பற்றிய நேர்முக வர்ணனை ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் ஒலிபரப்பப்படும்’

 • 2

  (ஒருவரின் பேச்சு, பாடல், இசை போன்றவற்றைப் பதிவு செய்து) ஒலிக்கச்செய்தல்.

  ‘மூன்று வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்குத் தடுப்பூசி போட வேண்டும் என்ற அறிவிப்பைச் சுகாதாரத் துறையினர் எல்லாக் கிராமங்களிலும் ஒலிபரப்பினார்கள்’

ஒலிபரப்பு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : ஒலிபரப்பு1ஒலிபரப்பு2

ஒலிபரப்பு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (வானொலி நிலையம் நிகழ்ச்சிகளை) மின்காந்த அலையாக அனுப்பும் செயல்.

  ‘காலை ஒலிபரப்பு இத்துடன் முடிவடைகிறது’