தமிழ் ஒளிவிடம் யின் அர்த்தம்

ஒளிவிடம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மறைவிடம்.