ஓமம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : ஓமம்1ஓமம்2

ஓமம்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மருந்தாகப் பயன்படும் (சீரகம் போன்று இருக்கும்) ஒரு மூலிகையின் விதை.

ஓமம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : ஓமம்1ஓமம்2

ஓமம்2

பெயர்ச்சொல்