தமிழ் கங்கா ஸ்நானம் யின் அர்த்தம்

கங்கா ஸ்நானம்

பெயர்ச்சொல்

சமூக வழக்கு
  • 1

    சமூக வழக்கு
    தீபாவளிப் பண்டிகையன்று அதிகாலையில் எண்ணெய் தேய்த்துக் குளித்தல்.