தமிழ் கஞ்சம் யின் அர்த்தம்

கஞ்சம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கஞ்சத்தனம்.

    ‘சாப்பிடுவதில்கூடக் கஞ்சமா?’
    ‘கஞ்சப் புத்தி’