தமிழ் கட்டடக் கம்பி யின் அர்த்தம்

கட்டடக் கம்பி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கட்டடம் கட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தும், உறுதியும் வளையும் தன்மையும் கொண்ட இரும்புக் கம்பி.