தமிழ் கட்டளைநிரல் யின் அர்த்தம்

கட்டளைநிரல்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு கணிப்பொறி செயல்பட அல்லது ஒரு செயல்பாட்டை நிகழ்த்த மென்பொருள் வல்லுநரால் உருவாக்கப்படும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட கட்டளைகளின் தொகுப்பு.