தமிழ் கட்டுப்பணம் யின் அர்த்தம்

கட்டுப்பணம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கட்டணம்.

    ‘ரூபாய் 500 மீளளிக்கப்படக்கூடிய வைப்புப் பணமாகவும், ரூபாய் 100 கட்டுப்பணமாகவும் செலுத்துவதன் மூலம் கோரல் மனுக்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்’
    ‘கட்டுப்பணம் செலுத்தி அந்தப் போட்டியில் கலந்துகொண்டார்’