தமிழ் கட்டுமஸ்தான யின் அர்த்தம்

கட்டுமஸ்தான

பெயரடை

  • 1

    திண்மையான.

    ‘நல்ல கட்டுமஸ்தான தேகம்’