தமிழ் கடலைப் பருப்பு யின் அர்த்தம்

கடலைப் பருப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சமையலில் பயன்படும்) தோல் நீக்கிய, இரண்டாக உடைத்த கொண்டைக்கடலை.

    ‘கடலைப் பருப்பை அரைத்து மசால் வடை செய்யலாம்’