தமிழ் கடவுச்சீட்டு யின் அர்த்தம்

கடவுச்சீட்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (வெளிநாடு செல்வதற்கு அரசு தரும்) பயண அனுமதிப் பத்திரம்.