தமிழ் கண்ணியவான் யின் அர்த்தம்

கண்ணியவான்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கண்ணியமான நடத்தை உள்ளவர்.