தமிழ் கணையாழி யின் அர்த்தம்

கணையாழி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (பொதுவாக) மோதிரம்; (சிறப்பாக) முத்திரை மோதிரம்.