தமிழ் கந்தக அமிலம் யின் அர்த்தம்

கந்தக அமிலம்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    கந்தகத்தை மூலக்கூறாகக் கொண்டுள்ள அமிலம்.