தமிழ் கந்தூரி விழா யின் அர்த்தம்

கந்தூரி விழா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மறைந்த மகானின் நினைவாக ஆண்டுதோறும் இஸ்லாமியர்கள் கொண்டாடும் விழா.