தமிழ் கன்னிகாஸ்திரீ யின் அர்த்தம்

கன்னிகாஸ்திரீ

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கிறித்தவப் பெண் துறவி.