தமிழ் கன்னிமாடம் யின் அர்த்தம்

கன்னிமாடம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அரச குலத்தைச் சேர்ந்த கன்னிப் பெண்கள் வசித்த மாளிகையின் பகுதி.