தமிழ் கன எண் யின் அர்த்தம்

கன எண்

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    ஒரு எண்ணை அதே எண்ணால் இரண்டு முறை பெருக்கக் கிடைக்கும் எண்.

    ‘மூன்றின் கன எண் இருபத்தி ஏழு ஆகும்’