தமிழ் கபக்கட்டு யின் அர்த்தம்

கபக்கட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நெஞ்சில்) சளி திரண்டு ஏற்பட்டிருக்கும் அடைப்பு.