தமிழ் கப்பு யின் அர்த்தம்

கப்பு

வினைச்சொல்கப்ப, கப்பி

 • 1

  செறிந்து படிதல்; கவிதல்.

  ‘சோகம் கப்பிய முகம்’
  ‘சாலையில் இருள் கப்பிக் கிடந்தது’

தமிழ் கப்பு யின் அர்த்தம்

கப்பு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  சாயத்தின் அழுத்தம்.

தமிழ் கப்பு யின் அர்த்தம்

கப்பு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  கிளையிலிருந்து பிரியும் சிறிய கிளை.

  ‘கப்பும் கிளையுமாக மரம் தெருவை அடைத்துக்கொண்டிருந்தது’

 • 2

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (நிரந்தரமாகப் போடப்படும் குடிசை, கொட்டில் போன்றவற்றில்) கூரையைத் தாங்கி நிற்கும் கால்.