தமிழ் கபாலம் யின் அர்த்தம்

கபாலம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (உறுதியான எலும்பையுடைய) மண்டையோடு.